Проекти за нормативни промени в сферата на науката и технологиите, предложени за обществено обсъждане

- Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на актуализирана Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ -  срок до 08.05.2020

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения  - срок до 15.05.2020

- Проект на национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г. - срок до 22.04.23020

Внесени в НС законопроекти в сферата на науката и технологиите

- Законопроект за Националния институт по метеорология и хидрология - внесен в НС от МС на 08.01.2020

 

 


Наука и технологии
Добави мнение