Наука и технологии
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на науката и технологиите, предложени за обществено обсъждане

- Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи - срок до 09.01.2019

- Проект на РМС за предложение до НС за ратифициране на Допълнително споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и ЦЕРН, Addendum № 10 - срок до 09.01.2019

- Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология - срок до 07.01.2019

- Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“  - срок до 04.1.2019 г.

Внесени в НС законопроекти в сферата на науката и технологиите

В момента няма актуални дискусии!