Проекти за нормативни промени в сферата на държавната администрация, предложени на обществено обсъждане:

- Проект на Наредба за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на одитните комитети в предприятията от обществен интерес - срок до 05.07.2020

- Проект на Наредба за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на регистрираните одитори - срок до 05.07.2020

Внесени в НС законопроекти в сферата на държавната администрация:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси - внасен от МС в НС на 21.05.2020


Държавна администрация
Добави мнение