Държавна администрация
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на държавната администрация, предложени на обществено обсъждане:

- Проект на Закон за стратегическото планиране на Република България - срок до 18.4.2019 г.  

 - Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на нов Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“ - срок до 27.03.2019

- Усъвършенстване на административното обслужване в областта на околната среда - срок до 22.03.2019

- Усъвършенстване на административното обслужване в областта на земеделието и горите  - срок до 22.03.2019

- Усъвършенстване на административното обслужване в областта на сигурността - срок до 22.03.2019

- Усъвършенстване на административното обслужване в областта на бизнес средата - срок до 22.03.2019

- Усъвършенстване на административното обслужване в областта на здравеопазването - срок до 22.03.2019

- Усъвършенстване на административното обслужване в областта на енергетиката - срок до 22.03.2019

- Усъвършенстване на административното обслужване в областта на собствеността - срок до 22.03.2019

- Усъвършенстване на административното обслужване в областта на храните - срок до 22.03.2019

- Усъвършенстване на административното обслужване в областта на културата - срок до 22.03.2019

- Усъвършенстване на административното обслужване в областта на инвестиционните инициативи - срок до 20.03.2019

- Усъвършенстване на административното обслужване в областта на авторското и патентното право - срок до 20.03.2019

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на държавната администрация:

В момента няма актуална дискусия!