Проекти за нормативни промени в сферата на държавната администрация, предложени на обществено обсъждане:

-Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на областните администрации - срок до 29.04.2020

- Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 162 на МС от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014 - 2020 г. - - срок до 08.04.2020

Внесени в НС законопроекти в сферата на държавната администрация:

В момента няма актуални дискусии!


Държавна администрация
Добави мнение