Държавна администрация
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на държавната администрация, предложени на обществено обсъждане:

- Усъвършенстване на административното обслужване в областта на банковите услуги - срок до 28.5.2019 г.

- Усъвършенстване на административното обслужване в областта на местната власт - срок до 28.5.2019 г.

- Усъвършенстване на административното обслужване в областта на застраховането - срок до 28.5.2019 г.

- Усъвършенстване на административното обслужване в областта на финансовата и данъчната политика - срок до 24.5.2019 г.

- Усъвършенстване на административното обслужване в областта на туризма  - срок до 23.5.2019 г.

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги срок до 16.5.2019 г. 

Внесени в НС законопроекти в сферата на държавната администрация:

- Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост - внесен от н.п. на ГЕРБ  в НС на 17.04.2019

- Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост - внесен от н.п. на ГЕРБ и ОП в НС на 16.04.2019

- Законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди - внесен от ГЕРБ в НС на 12.04.2019