Държавна администрация
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на държавната администрация, предложени на обществено обсъждане

- Закон за изменение и допълнение на Закона за Националния архивен фонд - срок до 29.12.2017 г.

Внесени в НС законопроекти в сферата на енергетиката на държавната администрация