Държавна администрация
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на държавната администрация, предложени на обществено обсъждане

- Проект на техническо задание за Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване по проект № BG05SFOP001-1.002-0015 „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване"- срок до 12.08.2018

- Консултационен документ за Концепция на законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г. - срок до 09.08.2018

Внесени в НС законопроекти в сферата на държавната администрация

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост - внесен в НС от Н. Александров и др. /ОП и ГЕРБ/ на 13.06.2018

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди - внесен в НС на 08.06.2018 от Кр. Зарков и др.