Държавна администрация
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на държавната администрация, предложени на обществено обсъждане:

- Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - срок до 14.09.2019

- Проект на РМС за приемане на Списък на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии през 2020 г. - срок до 04.09.2019

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове - срок до 31.08.2019

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Съвет за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт - повторна консултация - срок до 29.08.2019

Внесени в НС законопроекти в сферата на държавната администрация:

- Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост - внесен от н.п. на ГЕРБ  в НС на 17.04.2019

- Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост - внесен от н.п. на ГЕРБ и ОП в НС на 16.04.2019

- Законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди - внесен от ГЕРБ в НС на 12.04.2019