Държавна администрация
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на държавната администрация, предложени на обществено обсъждане

Проект на Инструкция за условията, редът и сроковете за осъществяване на взаимодействие между КПКОНПИ, органите на Комисията, Прокуратурата на РБ, МВР, ДА „Национална сигурност“, органите към министъра на финансите и Инспектората към ВСС - срок до 09.11.2018

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на държавната администрация:

- ЗИД на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди - внесен в НС на 08.06.2018 от Кр. Зарков и др.