Държавна администрация
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на държавната администрация, предложени на обществено обсъждане:

- Проект на Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието - срок до 15.11.2019

Внесени в НС законопроекти в сферата на държавната администрация:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление - внесен от МС  в НС на 05.08.2019

- Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост - внесен от н.п. на ГЕРБ  в НС на 17.04.2019

- Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост - внесен от н.п. на ГЕРБ и ОП в НС на 16.04.2019

- Законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди - внесен от ГЕРБ в НС на 12.04.2019