Проекти за нормативни промени в сферата на транспорта, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Наредба № 376 за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване - срок до 22.02.2021

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси - срок до 08.02.2021

- Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата - срок до 22.01.2021

Европейска консултация: Интелигентни транспортни системи - Срок: 02.02.2021 г.

Европейска консултация: Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност. Срок: 31.03.2021 г.

 Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на транспорта

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози - внесен в НС от ОП на 14.01.2021

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване - внесен от МС в НС на 30.12.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт - внесен от МС в НС на 02.11.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения - внесен от МС на 28.09.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата - внесен от ВОЛЯ в НС на 22.04.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, 854-01-83 от 14/11/2018 - Обединен законопроект

 

 

 


Транспорт
Добави мнение