Транспорт
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на транспорта, предложени за обществено обсъждане

 Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на транспорта

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт внесен от МС на в НС на 19.12.2017 г.

- Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, 754-01-50, внесен в НС на 28.07.2017 г. - 12/10/2017 - приет в зала на първо гласуване