Проекти за нормативни промени в сферата на транспорта, предложени за обществено обсъждане:

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт  - срок до 17.08.2020

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация - срок до 27.08.2020

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз - срок до 11.08.2020

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал след обществено обсъждане - срок до 10.08.2020

 

 Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на транспорта-

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата - внесен от ВОЛЯ в НС на 22.04.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, 854-01-83 от 14/11/2018 - Обединен законопроект

 

 

 


Транспорт
Добави мнение