Транспорт
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на транспорта, предложени за обществено обсъждане

 Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на транспорта

- ЗИД на Закона за движението по пътищата, 853-19-23/ 28.11.2018- Обединен законопроект