Транспорт
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на транспорта, предложени за обществено обсъждане:

- Предложения за намаляване на административната тежест и подобряване на административното обслужване при регулаторните режими в обхвата на Закона за автомобилните превози - срок до 16.12.2019 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт - срок до 30.12.2019

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби - срок до 27.12.2019

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за проверките по реда на държавния пристанищен контрол и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за прегледите на корабите и корабопритежателите - срок до 27.12.2019

- Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт и приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията му - срок до 25.12.2019

 

 Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на транспорта-

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, 854-01-83 от 14/11/2018 - Обединен законопроект