Транспорт
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на транспорта, предложени за обществено обсъждане

 Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на транспорта

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - внесен от МС в НС на 16/01/2018