Транспорт
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на транспорта, предложени за обществено обсъждане:

- Наредба за допълнение на Наредба № Н-11 от 30.04.2014 г.за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България - срок до 15.11.2019

- Постановление на МС за изменение и допълнение на Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура - срок до 24.10.2019

 

 Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на транспорта-

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, 854-01-83 от 14/11/2018 - Обединен законопроект