Проекти за нормативни промени в сферата на транспорта, предложени за обществено обсъждане:

Доклад за последваща оценка на въздействието на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - срок до 25.09.2023

Наредба за допълнение на Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз - срок до 25.09.2023


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на транспорта:

Законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване - внесен от ПП-ДБ на 13.07.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - внесен от МС на 02.06.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт - внесен от ПП-ДБ на 30.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата  - внесен от ПП-ДБ на 30.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата - внесен от ПП-ДБ на 26.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата - внесен от МС на 10.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата - внесен в НС на 05.05.2023 от ПП-ДБ

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата -  внесен от ГЕРБ-СДС на 26.04.2023


Транспорт: промени в Закона за движението по пътищата
Добави мнение