26.04.2011

За две години и половина през трите сепариращи инсталации в София са преминали повече от 552 800 тона генерирани битови отпадъци в столицата, съобщи пред съветниците от комисията на Столичния общински съвет по околната среда директорът на дирекция "Управление на отпадъците" Петър Трайков. От инсталацията на територията на суходолското депо е бил сепариран общо 169 166 тона битов отпадък, а от двете на "Екобулсорт" - над 352 690 тона отпадъци.   За същия период общината е платила на "Чистота Искър" ЕООД - оператор на суходолското депо, 5.099 млн. лв. за сепарирането на отпадъците, а на "Екобулсорт" - над 19 млн. лв., за сепарирането на отпадъците, извозването на остатъка към депо "Суходол" и транспорта за оползотворяване на горимите отпадъци.Столичната община плаща за сепарирането на тон общо събрани битови отпадъци по 54 лева на "Чистота Искър" и по 58.11 лв. на тон на "Екобулсорт". БТА

Дата: 26.04.2011

Източник: darikfinance.bg

Прочетено: 2442