01.02.2008

Председателят на БСК се срещна с ръководството на парламентарната Комисия по бюджет и финанси

По инициатива на БСК и при домакинството на парламентарната Комисия по бюджет и финанси, на 31.01.2008 г. в  Народното събрание се проведе работна среща по правомощията на местните органи на изпълнителната власт да въвеждат лицензионни, регистрационни, разрешителни и съгласувателни режими, както и за основата за определяне на таксата за битови отпадъци.

В срещата участваха Румен Овчаров – председател на Комисията по бюджет и финанси, Алиосман Имамов – зам.-председател на КБФ, Кирил Желев – зам.-министър на финансите, Л. Елкова – директор на Дирекция „Данъчна политика” в МФ, Чавдар Георгиев – зам.-министър на околната среда и водите, Ст. Стефанов и М. Нинова  от МОСВ, Сава Попов – представител на НОСРБ, Божидар Данев - Председател на БСК, и Димитър Бранков – Главен директор в БСК.

Г-н Божидар Данев постави проблеми, затрудняващи конкурентоспособността на индустрията, като обърна внимание върху съществуването на множество незаконосъобразно въведени регулаторни режими. Председателят на БСК се позова на изследване на Камарата, което показва, че при законово регламентирани 392 режима, реално се администрират 1935, т.е. 1543 са неправомерни.

Във връзка с определянето на такса битови отпадъци беше отбелязано, че:

  • Не се прилага принципът „замърсителят плаща”,
  • Не се отчитат реалните разходи при нейното определяне,
  • Нарушават се конституционни изисквания за определяне на вида, реда и основата за определяне на местните такси от страна на Народното събрание, вместо от общинските съвети, каквато възможност дава Законът за местните данъци и такси.

Беше постигнато съгласие по необходимостта от:

  • иницииране на законодателни промени, вкл. приемане на количеството генерирани отпадъци, като основен принцип за определяне на основата и размера на таксите за битови отпадъци,
  • въвеждане на средства за измерване при съответен преходен период,
  • отчитане, както интересите на бизнеса, така и позициите на местните органи, в лицето на Националното сдружение на общините, с водещо участие на Министерството на околната среда и водите и Министерството на финансите и други компетентни органи.

 

Дата: 01.02.2008

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 4243