30.10.2006

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди промените в законите за местни данъци и такси, и за акцизите и данъчните складове

Председателят на БСК Божидар Данев и неговият заместник Дикран Тебеян участваха в проведеното днес, 30 октомври 2006, в МС, заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Участниците в заседанието обсъдиха проектите за промени в Закона за местните данъци и такси и в Закона за акцизите и данъчните складове.

Представителите на БСК посочиха, че повишението на данъчните оценки на недвижимите имоти ще се отрази не само върху размера на данъка, но значително повече върху размера на таксата за битови отпадъци, и поискаха в закона да има изричен текст, че таксата не може да се различава за отделни видове потребители – население и бизнес. Припомняме, че от 2005 г. БСК води съдебно дело срещу Столична община срещу текстове от Наредбата за определяне и администриране на местни такси, които въвеждат диференциран подход за физически и юридически лица при определяне на таксите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане в депа и поддържане чистотата на териториите. Аргументите на БСК са, че таксата е цена на услуга, която не зависи от вида на ползвателите, и че въведената диференциация поставя в неравностойно положение гражданите и предприятията.

По време на днешното заседание на НСТС, от страна на БСК беше обърнато внимание и върху факта, че регистрационният режим по Закона за акцизите и данъчните складове на практика е превърнат в разрешителен и че се въвежда институтът на мълчаливия отказ, което противоречи на духа на Закона за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Дата: 30.10.2006

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3568