17.10.2005

СГС даде ход на делото, образувано по жалба на БСК срещу определянето на таксите за битови отпадъци в София

17.10.2005 г.

Административното отделение на Софийски градски съд даде ход на делото, образувано по жалба на БСК срещу текстове от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. БСК внесе иска в СГС на 14 февруари 2005 г. Атакуваните текстове касаят определянето на различни размери на таксата за битови отпадъци според вида на ползвателите - граждани и фирми.

Съдът не прие искането на представителя на Столичния общински съвет (СОС) за прекратяване на делото. Участващият в съдебното заседание прокурор изрази становище, че жалбата на БСК е основателна и че текстовете от наредбата следва да бъдат отменени. Очаква се съдът да се произнесе с решение

В исковата молба се посочва, че въведената диференциация поставя в неравностойно положение гражданите и предприятията и дава основание за определяне на различни по размер такси за едни и същи услуги.

БСК нееднократно е поставяла въпроса за некоректното отношение на общинската администрация спрямо бизнеса при ежегодното актуализиране на Наредбата за таксата за битови отпадъци. През 2003 г. преговорите със СОС приключиха с компромис от страна на БСК за отлагане решаването на проблема с половин година. След изтичането на този срок преговорите бяха подновени, но въпросът така и не беше решен. Аргументацията на столичните общински съветници се свежда до обясненията, че дейността на предприятията е предпоставка за по-голяма степен на замърсяване. По този начин порочно се смесват понятията "битови" и "промишлени" отпадъци. Българският законодател е определил, че битов отпадък е този, който е резултат от жизнената дейност на хората. Това понятие не включва различните видове промишлени отпадъци, които са обект на друг закон.

Дата: 17.10.2005

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3817