14.08.2015

Общината ще трябва да приспадне надвзетите суми от сметките за 2016 г.

 

Увеличаването на такса смет в Разград за миналата година е незаконно, реши административният съд в града. Това е третото решение на магистратите за отменяне на налога в града - през 2012 г. и през 2013 г. съдът от последна инстанция също отмени решенията за увеличаване на таксата. Жалбата беше подадена от граждани и фирми.

Според съда общинарите са погазили Закона за местните данъци и такси, тъй като са одобрили по-висок размер на таксата за 2014 г., отколкото са необходимите разходи за извършване на услугата, тоест без икономическа обосновка. Общината има 14 дни да обжалва пред Върховния административен съд. От кметството обясниха, че при отмяна на таксата в предишните години се прави преизчисляване по стария налог и съответните суми се приспадат от партидите за следващата година. Така например ако ВАС потвърди и това решение, на гражданите през 2016 г. трябва да им се приспаднат суми от 2014 г. "Нищо не следва от решенията на съда. Тука сме отделен вилает, ограден с бодлива тел, тука си имаме разградски закони. Те примерно ти казват, че ти приспадат 2 лв., ама таксата пак е вдигната с 4 лв.", коментира пред "Сега" Божинел Христов, собственик на фирма, който обжалва таксата от години.

Мотивите на общинарите рецидивисти за увеличение на таксата са необичайни. От тях става ясно, че такса смет поскъпва, защото през 2013 г. общината е събрала само 70% от планираните и необходими приходи за поддържане на чистотата в населените места, а останалите 30 на сто от извършените разходи са покрити от икономии. Увеличението трябва да компенсира това неизпълнение. Така на практика съветниците решават да накажат коректните си данъкоплатци заради неспособността на администрацията да се справи със събираемостта на таксата. Съдиите обаче постановяват, че това е незаконно, защото местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

В решението пише още, че при изчислението на прогнозните приходи за 2014 г. общината е използвала като основа не всички дължими вноски за таксата за битови отпадъци за предходната година, а само реално събраното - само около 70% от задълженията. Освен това при изчислението са използвани само ставките за жилищни имоти на физически и юридически лица, но не и ставките за нежилищни имоти. Така ако увеличената такса се събере изцяло или дори на 80%, "би се стигнало до получаване на приходи от община Разград, значително превишаващи разходите, които са заложени в план-сметките", пишат съдиите.

Интересно е, че в някои села в общината таксата е по-висока, отколкото в Разград, а и от тази в столицата за гражданите. Разградчани плащат 3.3 промила на базата на данъчната оценка на жилищните имоти. В селата Гецово и Пороище плащат по 10 промила. Дряновец обаче е абсолютен рекордьор, защото жителите му, които са около 500, плащат по 12 промила върху данъчната си оценка. За сравнение, в София гражданите плащат 1.6 промила, а бизнесът - 10 промила.

НЕСПРАВЕДЛИВО

Хаосът с такса смет продължава години наред. В Разгарад, както и в почти всички общини у нас, местната власт определя размера й върху данъчната оценка на имотите - възможност, която законът им дава по изключение само ако не могат да приложат принципа "замърсителят плаща". Въвеждането на нова, по-справедлива методика обаче се отлага непрекъснато и най-вероятно няма да стане факт и догодина. "Имаше някакви обсъждания, но изведнъж спряха", заяви Божинел Христов, който участва в разговорите с финансите.

***

Отворено писмо на работодателските организации във връзка с определянето на таксата "битови отпадъци"

 

Дата: 14.08.2015

Източник: в. Сега

Прочетено: 2130