Писмо до министър-председателя във връзка с методиката за определяне на таксата за битови отпадъци
Добави мнение

В писмото се казва: "Българският бизнес очаква спешно обсъждане и приемане на съответните законови промени с оглед въвеждане на европейските законодателство и практика. В тази връзка БСК декларира намеренията си да постави проблемите за неспазване на основни принципи на правото на ЕС, защитаващо околната среда и потребителите на т.н. „услуги от общ интерес”, пред съответните институции на ЕС."