15.07.2014

Националният съветът за тристранно сътрудничество (НСТС) постигна консенсус при обсъждането на промени в Закона за местните данъци и такси, както и за проекта на методика за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на таксата за битови отпадъци, предаде репортер наАгенция "Фокус".

Вицепремиерът Зинаида Златанова поздрави МФ за прецизно свършената работа и отбеляза пълния консенсус по толкова важна тема. Тя каза, че след постигането на този консенсус, НС трябва да се съобрази с него. "Няма разумен аргумент срещу това замърсителят да плаща, във всички европейски държави е така. С него се прилага принципът замърсителят плаща Този проблем е на повече от 10 години. Бизнесът всяка година прави предложения в тази връзка. "Един, пие, друг плаща, а сервитьорът надписва сметката. Ако се приеме замърсителят да плаща, това ще доведе до намаляване и на сивия сектор, ще се харчи и по – малко за боклуци",каза Васил Велев от АИКБ. 

Димитър Бранков посочи: "Принципът замърсителят плаща е най-точен и този, който замърсява, той да плаща и съответната такса. Той се явява и добър финансов стимул, твърдят от МФ. Този текст решава отдавна наболели въпроси." КНСБ и КРИБ също подкрепиха заложения принцип замърсителят да плаща. 

От НСТС обясниха, че до 30 юни т.г. Министерският съвет е трябвало да изготви съвместно с Националното сдружение на общините проект на методика и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. От НСТС допълниха, че е била сформирана работна група, в която са участвали представители на министерства, ведомства и работодателските организации. Методиката е изготвена на базата на сега действащите разпоредби на Закона за местните данъци и такси, с нея се определят редът и начинът за изготвяне на план-сметката за видовете разходи, които се включват и съответно видовете основи, които могат да се ползват от Общинския съвет за определяне на такса "битови отпадъци".

С Методиката са определени три вида основи. Първата е индивидуално измерено количество на битови отпадъци в имота. Втората основа е количеството битови отпадъци, съобразно броя и необходимостта на необходимите съдове. Третата основа е броят ползватели на услуги в имота. В самата методика са включени много примери, както и формули за определяне за изчисляване на таксата в зависимост от избраната основа. Общинският съвет може да избере една или няколко основи за съответното населено място – комбиниран подход. Съвместно е бил изготвен и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. 

Дата: 15.07.2014

Източник: Фокус

Прочетено: 4318