03.07.2011

С решение от 21 юни т.г. Комисията за защита от дискриминация  (КЗД) уважи жалбата на Българската стопанска камара (БСК) срещу решение №34/2009 г. на Столичния общински съвет за определяне размера на такса битови отпадъци (ТБО).

Комисията установи пряка дискриминация по имуществен признак, по смисъла на Закона за защита от дискриминация (ЗЗД). Столична община е въвела различни основи за определяне на ТБО и различни размери на ставката (разликата е не по-малко от 7.5 пъти), според вида на имотите.

Аналогични са размерите на таксите в останалите общини на страната", отбелязва в решението си КЗД. Тази практика нарушава ЗЗД, тъй като едни и същи услуги по почистване, сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъци се предоставят при различни условия, според вида на ползвателя.

Комисията препоръчва на Столичния общински съвет да приеме нова Наредба за определяне и администриране на ТБО.

Информацията за решението на КЗД бе изнесена на пресконференция в БСК днес с участието на изпълнителния председател на камарата Божидар Данев, зам.-председателя Димитър Бранков и главния юрисконсулт Наталия Събева. С пълния текст на пресинформацията и презентацията от пресконференцията можете да се запознаете от прикачените по-долу файлове.

Решението на КЗД е публикувано ТУК.


 

Дата: 03.07.2011

Източник: БСК

Прочетено: 4477