09.12.2010

Одобрени са промени в системата за събиране и транспортиране на отпадъци. Това стана ясно днес по време на деветото редовно заседание на Ко

Одобрени са промени в системата за събиране и транспортиране на отпадъци. Това стана ясно днес по време на деветото редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОП "Околна среда" (ОПОС) в Сандански. Форумът беше открит от заместник-министъра на околната среда и водите и председател на комитета Ивелина Василева. Участие взеха Ставрула Пелекаси, Карстен Расмусен и Валери Натан от Европейската комисия и представители на инициативата JASPERS за подпомагане на проекти в европейските региони.   Членовете на комитета приеха Индикативната годишна работна програма за 2011 г. и изменения в оперативната програма и във вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение, съобщиха от МОСВ. Към допустимите за финансиране дейности вече ще могат да се включват закупуването на съдове за разделно събиране на отпадъци и на автомобили за тяхното транспортиране. Това ще подпомогне изграждането на действащи регионални системи за управление на отпадъците и ще се даде възможност на общините да освободят финансов ресурс за прилагане на т.нар. "меки мерки", напр. въвеждане на диференцирана "такса смет" от общинските съвети, стана ясно на заседанието. Годишната работна програма за 2011 г. предвижда:

Дата: 09.12.2010

Източник: econ.bg

Прочетено: 2925