13.04.2007

Председателят на БСК обсъди с председателя на Комисията по бюджет и финанси при НС предложения за промени в Закона за местните данъци и такси и Закона за нормативните актове

На 12.04.2007г., Председателят на БСК, Божидар Данев проведе работна среща с г-н Петър Димитров, Председател на ПК по бюджет и финанси на 40-то НС. Бяха представени:

1. Предложения за изменение и допълнения на Закона за местните данъци и такси, за въвеждане на единна основа при определяне на размера на такса битови отпадъци, базирана на образуваните и събрани количества вместо върху данъчната оценка на имотите и ДМА;

2. Предложения на БСК по ЗИД на Закона за нормативните актове, предвиждащи публикуване в Интернет и 3 месечен срок на консултиране на проектите на нормативни документи и оценките за въздействие от тяхното прилагане със засегнатите страни и общеиствеността.

 

За становища: 980 30 55, e-mail: ios@bia-bg.com

Дата: 13.04.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3058