26.03.2015

БСК настоява за спешно внасяне за обсъждане в Работната група (РГ) към МФ на проект на ЗИД на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), както и Методика за изготвяне на план-сметката за дейностите и за видовете основи за определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

В писмо до финансовия министър Владислав Горанов, с копие до председателя на НСТС Ивайло Калфин, БСК припомня, че РГ беше създадена през януари 2015 г., като й бе възложено до 25 февруари т.г. да разработи Методиката за определяне на таксата за битови отпадъци (ТБО), както и проект за промени в ЗМДТ, които да бъдат представени на вниманието на министър-председателя на РБ в срок до 18 март т.г.

На проведените до момента три заседания на РГ са обсъждани и приети принципите и основите за определяне на ТБО с оглед подготовката на съответните проекти на нормативни документи, но такива проекти все още не са внесени, макар заложените срокове да са изтекли.

"След финализиране на двата документа, предвид въздействието им върху доходите и жизненото равнище на населението и съответните разпоредби на Кодекса на труда, те следва да бъдат внесени за обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество, преди внасянето им за разглеждане в Министерския съвет", се казва още в писмото на БСК. 

 

Дата: 26.03.2015

Източник: БСК

Прочетено: 2487