20.06.2007

БСК изпрати писмо до министър-председателя, министрите на финансите и на околната среда и водите, и до няколко парламентарни комисии, с което предлага проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Промените се отнасят преди всичко до вида на основата за определяне размера на таксата за битови отпадъци.


Предложения на БСК за промени в Закона за местните данъци и такси в частта за основата за определяне размера на такса битови отпадъци
Добави мнение