15.09.2010

Общинският съвет в Ловеч отложи приемането на проекта за договор между Община Ловеч и Столична община за приемане и депониране на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Столична община. Той трябваше да бъде гледан на сесия вчера, но от дебатите по време на заседанието стана ясно, че първо е необходимо да бъде създадено Регионално сдружение на общините, които ще експлоатират депото за неопасни отпадъци. Местните парламентаристи дадоха старт на процедурата за създаване на регионално сдружение с предмет на дейност "Струдничество в областта на управлението на отпадъците и ползване на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин". В сдружението ще влизат общините Ловеч, Летница и Угърчин. Проектът за договор, който Ловеч трябва да подпише, е за приемане за депониране в Регионалното депо за неопасни отпадъци 50 000 тона твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Столична община.

Дата: 15.09.2010

Източник: darikfinance.bg

Прочетено: 3152