19.06.2014

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА ОТНОСНО НАМЕРЕНИЯТА ЗА ПОРЕДНО ОТЛАГАНЕ НА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗАКОНОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА „БИТОВИ ОТПАДЪЦИ“

Ние, членовете на Българската стопанска камара, за пореден път сме разочаровани от проявлението на политическа немощ в поредния опит на някои народни представители да се поставят на колене съвестните данъкоплатци. Повод ни дава предложението за изменение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), с което се отлага за 2016 г. въвеждането на принципа „замърсителят заплаща“ при определянето на таксата за битови отпадъци (ТБО). Инициативата е на народните представители Димитър Главчев, Менда Стоянова, Евгени Стоев и Диана Йорданова.

Декларираме, че в случай, че Народното събрание приеме този законопроект, ще обявим национален протест срещу поредното отлагане на въвеждането на законовия и справедлив принцип „замърсителят плаща“ при определянето на ТБО.

Като отговорни предприемачи, ние заставаме зад позицията, че ще заплащаме дължимия размер на такса „битови отпадъци“ за 2015 г. единствено, когато този размер е определен в съответствие със закона на база генерираното количество битов отпадък.

В тези динамични политически времена е шокиращо безхаберието и лекотата, с която народните представители злоупотребяват с властта и парите на българските данъкоплатци. Намеренията на народните представители, скрити зад обществено популярното „да се гарантира прозрачност“, може единствено да затвърди сегашния принцип при определянето на ТБО, който негласно я превръща във втори имотен данък.

В дългосрочен план отлагането на справедливия законов принцип „замърсителят заплаща”, който е и европейска норма, ще доведе до пореден отлив на инвестиции, до увеличаване на разходите за събиране, третиране и депониране на отпадъци, както и до задълбочаване на проблемите с разделното събиране и рециклирането на отпадъци, т.е. до потенциален риск от европейски санкции, които ще плащаме всички ние, българските данъкоплатци. Всички негативни последици от запазването на сегашния принцип за определяне на ТБО са изложени в позиция на БСК по проблема (02.06.2014 г.).

Публична тайна е, че общините имат финансови интереси да задържат досегашния режим за определяне на таксата смет, защото отклоняват средства за неприсъщи дейности.

Българската стопанска камара ще предостави правна помощ на всяко предприятие, което оспорва решенията на общинските съвети за определянето на таксата „битови отпадъци“ за 2015 година, когато те противоречат на принципа „замърсителят плаща“ и предвиждат основата за определяне на таксата да е различна от генерираните количества.

Крайно време е политиците да започнат да се съобразяват с хората, които осигуряват работни места и формират брутния вътрешен продукт, хората, от чиито данъци се хранят същите тези политици. Предприемачите имат право на протест. Протест, който толерантно се отлага 12 години, който е основателен, много конкретен и аргументиран. Това, за което настояваме повече от десетилетие, е въвеждането на европейски регламент, справедливо определяне на ТБО и НЕнаказване на хората, дръзнали да инвестират в българската икономика и да създават работни места.

Декларацията се подкрепя от голям брой колективни членове, обединяващи работодателски организации по браншове,  както и индивидуални членове.


Декларация на членовете на БСК относно намеренията за отлагане на въвеждането на принципа
Добави мнение