08.12.2009

Общинската администрация в Благоевград променя параметрите на местните данъци и такси. До този момент предложението, което бе внесено за о

Общинската администрация в Благоевград променя параметрите на местните данъци и такси. До този момент предложението, което бе внесено за обсъждане в Общинския съвет, е без отговор от страна на местните парламентаристи. Според кмета на общината Костадин Паскалев мълчанието им значи, че са съгласни с така представените промени в налозите. В момента във финансовата дирекция на общината се подготвя и проекторамката по приходната част на Бюджет 2010.   Един от основните налози, който интересува данъкоплатците е Данъкът за недвижимите имоти. Според последните промени в закона диапазонът варира до 2,5 промила (през 2009 година горната граница е до 2 промила - бел. ред). Според Костадин Паскалев сега действащата ставка в общината е сред най-ниските в страната. Целта е да се запази ниският праг и през следващата година. За Благоевград предложението е да се увеличи от 1,2 на 1,4 промила. Една от най-ниските ставки е и тази на Данъка за придобиване на имущество по възмезден начин - 1,75 на 1000. Предложението е тази ставка да бъде увеличена на 2,2. По отношение на Данъка за превозните средства Паскалев коментира, че не е променян от 2006 година. За този период натрупаната инфлация е 42 на сто. Предложението е увеличението да е с 20% от сега действащите разпоредби. Общината е подготвила и две предложения относно промените на ставките за нежилищни имоти за предприятия и граждани. Относно най-съществената такса - тази за битовите отпадъци предложението е да се промени от 1,1 на 1,3 промила. Най-дискутираната тема през настоящата финансова година е определянето на такса битови отпадъци за прилежащите общински села, съобщи телевизия Око. От общинската администрация са категорични, че няма да има място за притеснения от страна на живеещите в тези райони.

Дата: 08.12.2009

Източник: econ.bg

Прочетено: 3328