25.11.2010

Около 3 милиона тона са твърдите битови отпадъци, които се изхвърлят годишно на депата. 10% от общото изхвърлено количество (300 000 тона) подлежи на рециклиране. Това са пластмасови чашки, балатууми, хартии и пр. От тях при рециклиране може да се спечелят най-малко 60 000 лв., но заради липсата на изградени навици за разделно събиране в обществото ни, тези пари ги пропускаме или изхвърляме на депата. Това заяви Милен Димитров, прокурист "Екобулпак", по време на сесия на тема "Пътят към едно рециклиращо общество" от втория ден на Българския икономически форум.   Според Димитров, за да разработи пълноценно едно рециклиращо общество в България, трябва да има ясно изготвени държавни стратегии и цели. Трябва да се работи още върху информираността на населението за разделното събиране, смята прокуристът.   Милен Димитров препоръча кметовете на общините да имат по-активна роля в инициативата. Те трябва да бъдат по-активни в информационните кампании за разделно съиране, подчерта Димитров.

Дата: 25.11.2010

Източник: econ.bg

Прочетено: 2544