Необходими са радикални промени на режима на определяне, събиране и разходване на средствата по такса битови отпадъци
Добави мнение

Мнение на зам.-председателя на БСК Димитър Бранков