15.05.2015

В прикачените по-долу документи публикуваме бележките и предложенията, подготвени от представителите на БСК в работната група при МФ, относно проекта на ЗИД на ЗМДТ.

Бележките и предложенията на представителите на БСК в работната група са изведени в карета след съответните текстове на проектозакона, представен от МФ.


Проект на ЗИД на ЗМДТ, представен от МФ
Добави мнение