07.02.2011

Всички собственици на автомобили в София, които не са ги регистрирали в общината, ще могат да го направят до края на април, като ще платят минимална глоба от 20 лв. Това каза заместник-кметът по финансите на столицата Минко Герджиков на представянето на отчета за изпълнението на бюджета за миналата година, предаде DarikNews.   Идеята е да се накарат всички собственици на превозни средства на територията на града да ги регистрират.   По думите на Герджиков това става по нареждане на кмета на София, а максималният размер на глобата според закона е 200 лева. Герджиков отчете днес касовото изпълнение на бюджета на Столичната община за миналата година.   Данъкът върху моторните превозни средства е събран на 82 процента от планираните приходи. Според заместник-кмета до половината от собствениците на установените нерегистрирани за миналата година 10 000 коли, са изпратени съобщения за заплащане на данъците. При плащането на старите задължения ще се плащат лихвата по тях, както и минималната глоба. Герджиков каза, че за да се затегне контролът, при регистриране, прехвърляне или технически преглед на автомобил вече ще се иска документ за регистрация в общината. Близо 94 процента е изпълнението на приходната част на бюджета на София за миналата година, според Герджиков причината за доброто изпълнение е работата на местните данъчни служби, които са събрали над 71 млн. лв. от стари вземания допълнително. От данъка върху недвижимите имоти за миналата година са събрани 70 от планираните 76 млн.лв., което по думите на Герджиков се дължи и на предприетите мерки за установяване на недекларирани имоти. Част от тези средства са и 16.5 млн. лв. от стари задължения. От таксата за битови отпадъци при планираните 171 млн. лв. са събрани 180 млн.лв., като в тях са и 50 млн.лв. събрани стари вземания. Изпълнението на неданъчните приходи е на 85 процента, като по-слабото му изпълнение се дължи на по-малкото продажби и наеми заради икономическата криза.   Инвестиционната програма на Столичната община е с изпълнение от 90 процента, като на изпълнителите до края на годината са платени 99 процента от извършените дейности, а до края на януари е платена цялата стойност на извършените дейности, посочи още Герджиков. За 2010 година Столичната община е събрала 2.852 млн. лв. от таксата за наем на общински площи за разполагане на външни рекламни елементи. Близо 7 млн. лв. са задълженията за такса смет за собствеността на Софийския университет - учебни корпуси и общежития. Това го прави най-големият длъжник на общината.

Дата: 07.02.2011

Източник: darikfinance.bg

Прочетено: 3207