01.11.2005

Борба с корупцията и бюрокрацията обеща кандидатът за столичен кмет Татяна Дончева на среща с ръководството на БСК


Днес, 1 ноември, в БСК се проведе среща между кандидатът за кмет на гр. София, издигната от Коалиция за България - Татяна Дончева, и ръководството на Българската стопанска камара, в лицето на нейните зам.-председатели Дикран Тебеян, Георги Шиваров и Камен Колев, главния секретар Петър Денев и главния юрисконсулт Наталия Събева.

На вниманието на г-жа Дончева бяха поставени въпроси, свързани с необходимостта от намаляване на бюрокрацията и корупцията в столицата, вкл. при провеждането на обществени поръчки, прилагането на регулативните режими и др.

Г-жа Дончева беше запозната със заведеното от БСК дело срещу наредбата на Столична община за определяне на таксата за битови отпадъци, в частта й, въвеждаща различни по размер такси за различните видове потребители (граждани и фирми).

Обект на дискусия бяха и въпроси, свързани с качеството на монополните услуги и техните цени. Според кандидатката на Коалиция за България за столичен кмет съществуват резерви по отношение системата на отчитане на реално извършените инвестиции (вкл. ремонти) от страна на монополистите. Според нея има какво да се направи и за подобряване организацията на дейността на общинската администрация с цел ускоряване обслужването на населението. В тази връзка, г-жа Дончева предложи създаването на съвместни бюра (между представителите на работодателските организации и общината), които да предлагат ускорено обслужване на фирмите на територията на София.

Г-жа Дончева възприе положително предложението на БСК за включване в комисиите по обществени поръчки на представители на съответните браншови организации, което би намалило възможността за корупционни практики в тази сфера.

Участниците в днешната среща постигнаха съгласие и относно необходимостта от активизиране на създадения преди около две години Консултативен бизнес съвет към Столична община, като бе констатирано, че до момента дейността на съвета е по-скоро формална и незадоволителна.

 

Дата: 01.11.2005

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3370