Позиция на БСК във връзка с призиви към кметовете за увеличение на таксата за битови отпадъци
Добави мнение