26.10.2005

Подобряване на бизнес климата в столицата обеща кандидатът за кмет Минко Герджиков на среща с ръководството на БСК


Днес, 26 октомври, в БСК се проведе среща между кандидата за кмет на София Минко Герждиков и ръководството на Българската стопанска камара.

Г-н Герджиков представи идеите си за подобряване на условията за бизнес на територията на Столична община, включително: създаването на офиси от типа "едно гише" във всички районни администрации; подобряване на системата за контрол по изпълнение на административните сроковете за обслужване на бизнеса; подобряване на пътната инфраструктура, сметосъбирането и сметоизвозването; въвеждането на справедлива методика за определяне на таксата за битови отпадъци, вкл. изравняването на таксата за бизнеса и за гражданите, и др. Акцент в изказването на г-н Герджиков беше желанието му да включи активно представителите на бизнеса при изпълнението на инвестиционната програма на столицата. Гостът подчерта, че по време на досегашната му дейност в Общината има определен напредък в много управленски сфери, сред които и представените по-горе направления за бъдеща дейност.

От своя страна, председателят на БСК подчерта, че за бизнеса е от изключителна важност кметът да не е политическа фигура, а да притежава мениджърски качества. "Радваме се, че човек, който показва мениджърски качества, участва в кметската надпревара", заяви г-н Данев и обеща експертна помощ от страна на БСК при решаването на проблемите на столицата. Според него, необходимо е да се направи обстоен преглед на нормативните документи и да бъдат премахнати всички несъответствия със Закона за ограничаване на административното регулиране на стопанската дейност. Сред предложенията, направени от страна на БСК, са също така: подобряване прозрачността на управление на общинските тържища, рязко увеличаване на глобите за неспазване на хигиенните изисквания и чистотата, приватизиране на някои контролни дейности (напр., събиране на глоби).

Дата: 26.10.2005

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3460