20.06.2007

БСК внесе официално предложение за промяна на Закона за местни данъци и такси


БСК изпрати писмо до министър-председателя, министрите на финансите и на околната среда и водите, и до няколко парламентарни комисии, с което предлага проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Промените се отнасят преди всичко до вида на основата за определяне размера на таксата за битови отпадъци.

За допълнителна информация, коментари и предложения
можете да се обръщате към Център „Чиста индустрия” при БСК 
тел. 02/ 932 09 21,
ios@bia-bg.com

Дата: 20.06.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3633