02.04.2007

БСК депозира предложения за промени в Закона за местните данъци и такси, за въвеждане на единна основа при определяне размера на таксите за битови отпадъци

БСК представи на ресорните парламентарни комисии, на Министерството на финансите и Министерството на околната среда и водите по правни въпроси и парламентарните групи, предложения за изменение и допълнения на Закона за местните данъци и такси, за въвеждане на единна основа при определяне на размера на такса битови отпадъци, базирана на образуваните и събрани количества

За становища: тел. 02/ 980 30 55, ios@bia-bg.com.

Дата: 02.04.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2978