10.06.2014

БСК изпрати на вниманието на кметовете на общини в страната, както и на членовете на работната група за разработване на нова методика за такса „битови отпадъци“ (ТБО) Наръчник за изхвърляне на битови отпадъци, предназначен за жителите на швейцарския град Цюрих.

Наръчникът представя лесно разбираема и добре онагледена информация относно всички видове отпадъци, подлежащи на депониране от гражданите на Цюрих, местата, където могат да направят това, както и таксите, които дължат за всеки вид отпадък (стр.26-40). Също така, посочени са начините за плащане, както и контактна информация за връзка с компетентни представители на общинската администрация. Макар наръчникът да е конкретно за гр. Цюрих, включената в него информация е валидна за всички швейцарски кантони.

За повечето видове отпадъци в Швейцария начисляването на ТБО става на база „такса торбичка“, т.е. размерът на таксата зависи от големината на торбата за отпадъци. Изключение правят едрогабаритни отпадъци, биоотпадъци (напр., клони от дървета), лекарства и др. Стриктното спазване на разпоредбите за изхвърляне и събиране на битови отпадъци се следи от специализирана полиция, а нарушенията са сведени до минимум.

Разпространението на швейцарския наръчник е в отговор на твърденията на голяма част от представителите на местната власт, че общините не са подготвени за въвеждане на принципа „замърсителят плаща“ при определянето на ТБО, така че да бъде премахнат наложилият се принцип „притежателят на имоти/активи плаща“.

Дата: 10.06.2014

Източник: БСК

Прочетено: 2883