11.02.2011

Омбудсманът на България Константин Пенчев констатира незаконосъобразни практики в общините. Той е изпратил на председателя на Националното сдружение на общините и на областните управители свое становище относно констатирани незаконосъобразни практики на представители на местната власт при изпълняване на правомощията им, делегирани от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).   До омбудсмана са постъпили многобройни жалби, свързани с определянето и администрирането на местните такси от общините. Оплакванията на хората са свързани най-често със задължението за заплащане на такса за услугата сметосъбиране и сметоизвозване, когато имотът не се ползва през годината. Такива са жалбите на собственици на имоти в общините Стражица, Шабла, Тополовград и Велико Търново. Те са задължени да заплащат такса за услугата сметосъбиране и сметоизвозване, въпреки че не ползват имотите си и не генерират битови отпадъци.   Жалбоподателите заплащат таксата, защото в наредбите на съответните общини не е регламентиран изричен ред за освобождаване на гражданите от заплащане на услугата, когато не ползват имотите си, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.   "Тези наредби не са съобразени с изричната законова норма на чл. 8, ал. 5 от ЗМДТ, съгласно която лицата, неползващи услугата сметосъбиране и сметоизвозване през съответната година или през определен период, се освобождават от заплащане на съответната такса", категоричен е Константин Пенчев. Той уточнява, че има общини, които са се съобразили с препоръките му да допълнят наредбите си, но има и такива - например Стражица и Пазарджик, които упорито отказват да спазят закона.   Омбудсманът е констатирал и друг проблем. В някои общини - Кюстендил, Враца, Велико Търново, има норми в местните наредби, с които е въведена забрана гражданите да се освобождават от заплащане на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване, въпреки установения ред, ако дължат за преходни години местни данъци и такси.   "Тези примери показват неразбиране на законовия принцип за освобождаване от заплащане на такса за услуга, която не се ползва. Обвързването с други условия, като тези за заплащане на други дължими за преходен и/или текущ период плащания, е в противоречие със закона и грубо погазва принципите на добро управление" - пише в становището.   Освен това, в някои общини е въведена практика, съгласно която административна услуга се предоставя, едва когато гражданите заплатят дължимите от тях местни данъци и такси. Без значение е видът на услугата, която гражданите искат от общинската администрация. Хора, които имат нужда от едно удостоверение и изразяват готовността си веднага да заплатят цената на услугата, получават отказ с мотива, че дължат на общината местни данъци и такси. С подобни оплаквания към омбудсмана са се обърнали граждани от Хасково, Пазарджик и Рила. Той е категоричен, че отказът да бъдат извършвани услуги, поради неизплатени задължения към общината, по същество представлява отказ от изпълняване на законови задължения на общината, свързани с обслужването на населението.   Константин Пенчев подчертава, че с тези норми в подзаконовите актове, с които се създават забрани за ползване на услуги при неизплатени задължения, както и забрани за освобождаване от такси при наличие на законови предпоставки за освобождаване, общинските съвети излизат извън рамките на правомощията им, делегирани от ЗМДТ и приемат незаконосъобразни разпоредби.

Дата: 11.02.2011

Източник: econ.bg

Прочетено: 2600