09.02.2015

Държавата има задължение да промени правилата, по които се определя таксата смет, като въведе принципа „замърсителят плаща“

Държавата има задължение да промени правилата, по които се определя таксата смет, като въведе принципа „замърсителят плаща“

С приемането на промените в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) в края на 2014 г., до 31 март тази година трябва да бъде разработена нова методика за определяне на таксата битови отпадъци на базата на количеството образувани отпадъци, а не върху данъчната оценка на имота. Това напомня Българската стопанска камара във връзка с информационната кампания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Повод дават думите на регионалния министър Лиляна Павлова, която заявява, че след санирането на панелните блокове, таксата битови отпадъци ще нарасне с до 5 лева.

БСК напомня, че последните промени в Закона за местните данъци и такси вменяват задължението на държавата за нови правила за определянето на таксата смет, които да бъдат прилагани от общините. Крайната цел е да се премахне порочната практика таксата смет да е втори имотен данък. Работна група към Министерството на финансите, в която участват експерти на БСК, вече предложи правила, които регламентират разходите (за събиране, извозване и депониране на битовите отпадъци) и видовете основи, които служат за определянето на таксата.

В тази връзка Българската стопанска камара счита за неуместно при провеждането на информационната кампания за санирането да се акцентира върху увеличаването на таксата за битови отпадъци.

В същото време БСК напомня на гражданите, които санират жилищата си, че след изпълнението на предписаните мерки по националната програма, жилищните сгради могат да преминат обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградите. Изследването е за сметка на гражданите. Тези от тях, които получат сертификати, могат да бъдат освободени от заплащането на данък сгради за срок до 10 години, в зависимост от категорията на сертификата.

 

Дата: 09.02.2015

Източник: БСК

Прочетено: 2774