07.06.2011

Всеки квартал да плаща различна такса смет в зависимост от това колко отпадъци е генерирал. Такъв вариант се обсъжда в Столичната община, съобщи вчера зам.-кметът по екология Мария Бояджийска. По този начин от кметството искат да стимулират хората да хвърлят по-малко смет. Новата формула е един от вариантите, разработен от външния консултант, нает от Европейската инвестиционна банка във връзка със строителството на столичния завод за боклук.   В момента много активно се обсъжда дали ще се приложи вариантът такса смет да се изчислява на база генерирания отпадък, обясни Бояджийска. Тя допълни, че се работи върху анализ, на чиято база да се разработи механизъм за прилагане на новата формула, пише в днешния си брой вестник "Монитор".   В момента "такса смет" се изчислява на базата на данъчната оценка на жилището. Дали Столичната община ще промени механизма, ще стане ясно в края на септември. Тогава екипът на Бояджийска трябва да представи пред общинския съвет резултатите от анализа и да направи предложения.   Това, което искаме, е ясен механизъм, който да позволи на общината да даде данъчни преференции на физически и юридически лица, които имат принос за намаляване наколичествата на генериран отпадък. Това може да означава както отстъпки от размера на таксата така и съответни облекчения за бъдещи периоди в зависимост от резултатите, обясни Бояджийска.   В началото на следващата година пък трябва да започне изграждането на информационна система за столичния боклук, съобщи директорът на дирекция "Управление на отпадъците" Петър Трайков. Идеята е цялата информация за количествата извозен боклук от различните квартали да влезе в обща база данни. С GPS системата ще се следи движението на камионите в реално време. По този начин ще е ясно колко боклук генерират различните квартали. Освен това общината и Столичният инспекторат ще знаят какво се случва в системата по всяко време. Ограничен достъп до базата данни щели да имат и граждани. Новата система ще струва около 200 хил. лв.   31% от боклука, който изхвърлят домакинствата в София, са хранителни отпадъци, сочат данните от проучване на кметството. На второ място се нареждат хартиените и картонените отпадъци, а на трето - пластмасите. Прави впечатление, че голяма част от отпадъците са хранителни, което означава, че домакинствата в София продължават да изхвърлят големи количества храна, коментира Бояджийска. Данните сочат още и значителен процент зелени отпадъци - около 7%. С 2% повече е изхвърленото стъкло, а боклукът от текстил е 3%.   Доста по-различна е ситуацията в бизнес сектора, където най-много се изхвърлят картон и хартия. Този вид боклук е 34% от общо генерирания. И тук обаче се отчита висок процент на хранителни отпадъци - 21. Според данните бизнесът изхвърля 8% стъкло и по 2 на сто дърво и метали.   През миналата година столичният град е генерирал общо 407 хиляди тона боклук, което е около 1/3 от всички отпадъци в страната. Общо 90 хил. тона са предадени за рециклиране, от 30 хил. тона са направени блокчета за изгаряне и 30 хил. тона са оползотворени под формата на инертни отпадъци, обясни Бояджийска. През 2010 г. София е депонирала общо 269 хил. тона боклук.

Дата: 07.06.2011

Източник: econ.bg

Прочетено: 2916