28.09.2013

- Г-н Пенчев, как ще коментирате убийството на банкерка заради отказан кредит?

- Неведнъж съм съветвал банките да са изключително внимателни и чувствителни към проблемите на хората, да не се възползват от всички привилегии, които законът им дава, без да се замислят.

Мъж уби семейството си и се застреля заради дългове, сега банкерка бе застреляна. Не оправдавам никого, всеки, който е извършил престъпление, трябва да си получи заслуженото. Но очевидно хората са докарани до ръба, прибягват до драстични мерки и затова всички институции, монополите, банките трябва да поемем своя дял от тежестта на кризата и да подхождаме по-хуманно и много по-внимателно.

Надявам се, че привилегията на банките да събират вземанията си, без да водят дела, ще отпадне, надявам се, че ще има обективни критерии при определянето на референтния лихвен процент - две неща, за които алармирам от три години. Има много добри законодателни идеи, но съм скептичен, че те ще бъдат приети и ще станат закон, защото знаем колко са силни някои институции.

Обстановката в страната се променя всеки ден. От февруари България вече не е същата - ако някой си мисли, че това, което е било търпяно през годините, ще бъде търпяно и сега, не е познал.

- Защо отново повдигнахте въпроса дали такса смет, изчислена като процент от данъчната оценка на имота, е скрит налог?

- Категоричен съм, че масовата практика на общините да определят размера на такса смет пропорционално на данъчната оценка на имота, е неправилно, незаконно и противоконституционно.

Това е проблем, с който се сблъсквам от 3 години, откакто съм национален омбудсман. В началото на мандата ми се настояваше да сезирам Конституционния съд. Но нямаше основание да го направя, защото в Закона за местните данъци и такси не пише, че такса смет се изчислява на базата на данъчната оценка на имота.

Законът предвижда тя да се определя според "количеството на битовите отпадъци", а когато това не е възможно - "според броя на обитателите на имота или пропорционално на основа, определена от общинския съвет". Ако в закона пишеше "пропорционално на данъчната оценка на имота", щях да поискам отмяната му от КС като незаконен втори данък. Не го пише, но въпреки това общините масово използват данъчната оценка на имота, защото им е най-лесно.

- Защо чак сега поискахте от Върховния административен съд (ВАС) да каже дали такса смет, изчислена по този начин, е скрит данък?

- ВАС е единственият компетентен да се произнесе по въпроса. Вече има и основание - две напълно противоположни решения на съда по проблема.

През 2011 г. Софийският административен съд се произнесе, че определянето на такса смет в столицата като процент от данъчната оценка на имота е незаконно. Но ВАС като втора, последна инстанция, го отмени и прие, че изчисляването на такса смет по този начин е законно.

Това лято обаче друг съдебен състав на ВАС по друго дело - за такса смет в Ловеч, постанови точно обратното - че изчисляването му като процент от данъчната оценка на имота е скрит имуществен налог, който е незаконен и противоконституционен. Очевидно по въпроса има две противоречиви съдебни решения, което е недопустимо, и затова поисках всички съдии от ВАС да се произнесат по него.

Ако общото събрание на висшите административни съдии постанови, че изчисляването на такса смет по този начин е втори данък, какъвто общините не могат да определят, ще сложи край на порочната практика. Решението ще е задължително за всички съдилища, общините ще трябва да се съобразяват с него.

Това бе първата ми възможност за реакция по проблема освен кръглите маси и препоръките, които съм писал.

- Често ли ви се оплакват граждани заради такса смет?

- Жалбите са стотици. Освен от начина на изчисляване на таксата те се жалят, че много общини не са предвидили възможност да не плащат част от сумата, ако не обитават имота. А тази възможност е записана в закона и общинските съвети трябва да се съобразяват с нея.

Има и общини, които освобождават хората частично от такса смет, защото не обитават имота, но им поставят условия - да са си платили местните данъци, да представят документи, че са изключили тока и водата на имота като доказателство, че не го ползват. А това е абсолютно незаконно и само затруднява хората.

- А общините имат ли проблеми с такса смет?

- На кръглата маса, която направихме преди 2 години, стана дума да се предвиди възможност няколко общини, които се обслужват от едно регионално депо за отпадъци, да могат да определят обща осреднена такса смет. Сега таксата в общините, обслужвани от едно депо, е различна по размер, защото част от тях са по-далеч от депото и извозването на отпадъци до него им струва повече.

Депата са изградени от държавата, без да се вземе предвид становището на общините, и затова е по-справедливо такса смет за общините, обслужвани от едно депо, да е еднаква, а не различна. След кръглата маса в Министерството на околната среда и водите бе създадена работна група по проблема, но нищо не се направи, въпросът и досега е висящ.

- Получихте ли оплаквания, че при новите фактури за ток сметките са по-високи, въпреки че цената бе намалена с 5%?

- Да, има такива оплаквания. Но тъй като фактурите за ток се оформят по нов начин, няма как да се сравнят фактурите за юли и август, за да се види дали жалбите са основателни. Има някакво намаление на цената на тока, но то се усеща много трудно. За да не се оказва, че въпреки 5-процентното намаление сметките са се увеличили, се надявам те да са по-ясни.

Идва зима, заради отоплението сметките за ток и парно ще са по-големи. Затова електроразпределителните дружества, топлофикациите, Държавната комисия на енергийно и водно регулиране и Министерството на икономиката и енергетиката трябва да вземат всички превантивни мерки, за да има максимална яснота - непрекъснато да обясняват на хората какво ще се случи, как, защо.

Гражданите вече са толкова чувствителни, че ако получат сметка със стотинка
по-голяма, ще реагират: "Пак ни лъжат, пак ни баламосват". И отново, както през февруари, ще излязат по улиците заради усещането, че става нещо нередно.

 

 

Дата: 28.09.2013

Източник: 24 часа

Прочетено: 3324