Външнотърговски и митнически консултации

Център „Външноикономическо сътрудничество” при БСК е специализиран в предоставянето на външнотърговска и митническа информация и консултации, вкл. по военни офсетни програми.

Експертите на центъра координират работата си с представителите на БСК зад граница и подпомагат сътрудничеството с българските задгранични представителства, както и с чуждестранните посолства и търговски служби у нас.

Центърът е национален координатор за Международен търговски център – Женева.

Експерти на центъра са оценители по Оперативната програма „Конкурентоспособност”.

Освен това, участват в:

  • Консултативния съвет по мерки за търговска защита,
  • Комитетът за интегрирана митническа тарифа,
  • Комисията за митническа администрация,
  • Комисията за митнически агенти,
  • Работната група „Интернационализация”,
  • Enterprise Europe Network,
  • Регионалния съвет за развитие,
  • Българския институт за външна търговия.

Център "Външноикономическо сътрудничество":

Адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20
Тел.: 02  932 09 54, 02 932 09 34
Факс: 02 987 26 04
e-mail: ierc@bia-bg.comierc2@bia-bg.comierc3@bia-bg.com
web: www.ierc.bia-bg.com

Веселин Илиев - главен директор
Прочетено: 4770