ЗА TTIP съдържаниевъздействиепроцес

 ВИДЕО

ВЪПРОСИ-ОТГОВОРИ

СЪБИТИЯ

КАЖЕТЕ СИ ДУМАТА!

ДОКУМЕНТИ

РЕЧНИК

 

Предвижда се Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции (TTIP) да има 24 глави, групирани в 3 части: 1. Достъп до пазара; 2. Регулаторно сътрудничество; 3. Правила за улесняване на търговията

***

Текстове за преговори между ЕС и САЩ (по глави)

Тематична област

Информационни материали

Позиции на ЕС

Част 1: ДОСТЪП ДО ПАЗАРА

Търговия със стоки и мита

Търговия със стоки и мита

 

Обществени поръчки

Информационна брошура

Позиция на ЕС

Правила за произход

Информационна брошура

 

Услуги

Информационна брошура

TTIP и обществените услуги

TTIP и културата ​

 

Част 2: РЕГУЛАТОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Технически пречки пред търговията (ТПТ): 

Информационна брошура

Предложения на ЕС

Безопасност на храните, животните и растенията (SPS): 

Информационна брошура

Предложения на ЕС

Регулаторната съгласуваност 

Информационна брошура

Обзор (други езикови версии)

Предложени от ЕС текстове

Ревизирано предложение
на ЕС за регулаторно сътрудничество
 
(обяснителна бележка); 

Подробно обяснение на предложението на ЕС за глава за регулаторно сътрудничество

Въведение в правния текст на ЕС за регулаторно сътрудничество в TTIP  

 Специфични индустрии

Химикали

Информационна брошура

Химикалите в TTIP

Химикалите в TTIP - обзор

Химикалите в TTIP - примери

Козметика

Информационна брошура

Позиция на ЕС

Инженеринг

Информационна брошура

Позиция на ЕС

Медицински изделия

Информационна брошура

Позиция на ЕС

Пестициди 

Информационна брошура

 

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Информационна брошура

 

Фармацевтични продукти

Информационна брошура

Позиция на ЕС

Текстилни изделия

Информационна брошура

Позиция на ЕС

Превозни средства

Информационна брошура

Позиция на ЕС

Предпазни колани

Стандарти за осветление и видимост

Част 3: ПРАВИЛА ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА

Устойчиво развитие

Информационна брошура

Трудови права и участие на гражданското общество в TTIP

Позиция на ЕС

Устойчиво развитие в TTIP - въпроси, разпоредби

Енергия и суровини (ERMS)

 Информационна брошура

Позиция на ЕС

Митници и улесняване на търговията (CTF)

Информационна брошура

Предложения на ЕС

Малки и средни предприятия (МСП)

Информационна брошура

Предложения на ЕС

Защита на инвестициите и сетълмент Investor-членка на спорове (ISDS)

Информационна брошураЗащита на инвестициите и ISDS в 2 страници

Защита на инвестициите и ISDS в 8 страници

Конкуренцията в TTIP - антитръст и сливания

Конкуренция - държавните предприятия (ДП)

Конкуренция - Субсидии

Конкуренция

Информационна брошура

 

Интелектуална собственост (IP) и географските означения (ГО)

Информационна брошура

Позиция на ЕС

Междуправителствено уреждане на спорове (GGDS)

Информационна брошура

Предложения на ЕС

 

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Всичко за TTIP