Дата: 22.10.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1240

СНИМКИ

Задълбочаване на икономическото сътрудничество между България и Полша, създаване на консорциум за съвместно кандидатстване по европейски програми, обмяна на добри практики и възможност за пряко сътрудничество с Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК) в България, това бяха част от въпросите обсъдени с представители на Посолството на Република Полша в България, Полско – българския консултативен клъстер, Полско – българската търговска камара, Полско-българската юридическа кантора и Българска стопанска камара.

От българска страна в срещата участваха:

Сашо Дончев – председател на УС на БСК

Петър Денев – гл. секретар на БСК

Николай Тончев – член на УС на БСК

Венцислав Славков – член на УС на БСК и председател на УС на АБК

Веселин Илиев – гл. директор „Международно икономическо сътрудничество" в БСК

Анджей Шафернакер – консултант на КМА и АБК

В работната среща участваха и представители на полския бизнес, в областта на железопътния транспорт, които проявяват интерес към развитие на дейността си в България. БСК пое ангажимент да осъществи контакт между фирмата и Националната компания "Железопътна инфраструктура" – член на камарата.

Срещата приключи с подписване на меморандум за сътрудничество между Българо-полския консултански клъстер и Асоциацията на бизнес клъстерите. Двете организации ще си партнират в областта на предприемачество, ефективността на човешките ресурси,  научно-технологичното развитие и др.

Йордан Драганчев – председател на Българо-полския консултански клъстер изрази заинтерeсованост за членство в АБК, както и даде заявка, организацията, която председателства да бъде съорганизатор на Международната клъстерна конференция на АБК, планирана през март-април 2016 г. в к.к. Боровец.

Председателят на БСК подчерта, че обединяването на усилията на двете организации е от изключително значение за българския бизнес и това е само началото на ползотворното сътрудничество.