Подготовка и управление на проекти по програмите на ЕС

Българската стопанска камара и Професионалната асоциация „Европейски и национални програми за развитие“ (член на БСК) предлагат цялостна експертна консултантска услуга по разработване и изпълнение на проекти по националните оперативни програми и директни програми на ЕК.

Услугата обхваща целия проектен цикъл, като включва:

  • Идентифициране на възможностите за безвъзмездно финансиране по програми на ЕС;
  • Формулиране на проектната идея в съответствие с изискванията на финансиращата програма, разработване и окомплектоване на проектното предложение и подпомагане при кандидатстването до окончателното класиране на проектите;
  • Управление на одобрените проекти, включващо цялостно подпомагане на бенефициента при изпълнението на проекта, в т.ч. подготовка и провеждане на съответните тръжни процедури за избор на доставчици/изпълнители, подпомагане на приключването и отчитането на проектите до изплащането на безвъзмездната помощ;
  • Съдействие при последващи  проверки от страна на финансиращите институции, контролни и одитни органи в рамките на 3-годишния (5-годишния) период след приключването на проекта относно спазването на изискванията за устойчивост на проектните резултати.

Българската стопанска камара участва със свои експерти в комитетите за наблюдение на всички оперативни програми и работи с мрежа от професионални консултанти и организации.

За повече подробности можете да се свържете с нас чрез формата за обратна връзка по-долу.

Абонирайте се за новини относно актуалните възможности за финансиране по програмите на ЕС чрез безплатен абонамент ТУК!

Прочетено: 991