Земеделие и развитие на селските райони
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на земеделието и развитието на селските райони, подложени на обществено обсъждане

Внесени в НС законопроекти в сферата на земеделието и развитието на селските райони

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 754-01-52  - внесен в от ОП в НС на 05/09/2017

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество, 754-01-44 - внесен в от ГЕРБ в НС на 12/07/2017