Проект на ЗИД на Закона за ДДС, внесен в Министерство на финансите
Добави мнение