По оценка на Българската стопанска камара здравеопазването се намира в критично състояние. Системата не работи ефективно, липсва държавна политика, която да осигури ново отношение към здравето на хората, което да мотивира и осигурява високо качество на живот. БСК отбелязва, че липсва концепция за радикални промени в системата на здравеопазването, която да обединява усилията на държавата, всички заинтересовани страни и населението.

Проблемите, свързани с опазването на здравето на населението, не са водещ приоритет на обществото. Тежките и задълбочаващи се демографски процеси и особено продължаваща емиграция поставят в особена острота този проблем. Системата е силно бюрократизирана. Корупцията в системата на здравеопазване е много висока. Не се осигурява реален и равен достъп до качествено здравеопазване на почти една-трета от българите. Осигурителната система е силно деформирана и натоварена с несвойствени функции, нейното управление е одържавено. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) се е превърнала от здравна каса, обслужваща осигурените лица, в орган, който финансира медицинското обслужване на цялото население, без оглед на осигурителния му принос.

Основни проблеми в здравеопазването:

 1. Публичните разходи за здравеопазване като дял от БВП са около 4 на сто, при средно 7 на сто за страните в ЕС.
 2. Продължава практиката размерът на здравноосигурителните вноски за осигуряваните от държавата лица да не съответства на разходите, които се правят за тяхното здравно обслужване.
 3. Налице е свръхконцентрация на финансирането на болничната помощ. В резултат на това се задълбочават диспропорциите в разпределението на средствата за болнична помощ по региони и, оттам – в качеството на медицинското обслужване в тях.
 4. Липсва прозрачност в дейността на здравната система. Няма практика да се представят анализи и информация за извършените разходи за здравното обслужване на различните групи осигурени лица, за приоритетите и възникналите проблеми в медицинското обслужване и резултатите от него.
 5. Забавя се въвеждането на електронното здравеопазване като решаващ фактор за подобряване на ефективността на здравната система, за осигуряване на по-голяма прозрачност в дейността й, за повишаване на качеството и контрола върху оказваните медицински услуги.
 6. Не е разработена държавна политика и конкретни действия за намаляване на броя на здравнонеосигурените лица.
 7. Липсва дългосрочна стратегия за спешната медицинска помощ.
 8. Управлението на НЗОК не съответства на публичния характер на институцията – то фактически е одържавено.
 9. Настъпващата бюрокрация в дейността води до ангажирането на огромен човешки ресурс за администриране на дейността на НЗОК.
 10. Липсва политическо решение за проблемите на приватизацията в здравеопазването. Приватизацията продължава да не се разглежда като неразделна част от цялостния пакет от решения и инициативи на реформата в здравеопазването. 

Необходимо е да се предприемат политически решения по основните проблеми на здравеопазването, както и да се дефинират практическите стъпки, които ще определят посоката на реформата в здравеопазването.

БСК настоява за:

 1. Определяне на модела на здравната система и какво ще е участието на държавата във финансирането й.
 2. Преразглеждане на съдържанието и приложението на принципа на солидарността в осигурителната система, като тясно се обвърже с приноса на лицето в осигурителната система и неговата отговорност за опазване на здравето му.
 3. Провеждане на единна държавна политика по разходване на публичните средства за здравеопазване. БСК предлага да се създаде общ своден бюджет за всички публични средства, които се разходват за здравеопазване.
 4. Реално трипартитно управление на здравноосигурителната система, което да отговаря на реалния принос на страните във финансирането на системата.
 5. Отделяне на бюджета на НЗОК от консолидирания бюджет на страната.
 6. Въвеждане на широка и всеобхватна електронизация в здравеопазването, като неразделна част от електронното правителство, което ще доведе и до оптимизация на персонала и структурата на НЗОК и МЗ.
 7. Остойностяване на Основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и определяне на реалната здравноосигурителна вноска, която трябва да прави държавата за осигуряваните от нея лица.
 8. ”Почистване” от всички дейности, които не са свързани с медицинското обслужване на здравноосигурените лица.
 9. Спешни решения за здравнонеосигурените лица – идентифициране, регистриране, медицинско обслужване.
 10. Предприемане на спешни и неотложни мерки за стабилизиране и развитие на потенциала от медицински специалисти.
 11. Решаване на проблема със статута на болничните заведения.
 12. Въвеждане на независима от държавата система за обективен рейтинг на лечебните заведения.
 13. Поемането на политически ангажимент за решение на проблемите на приватизацията в здравеопазването.
 14. Разработването на пътна карта за промяна на здравния статус на населението.
Проф. Григор Димитров: Бюджетът на НЗОК е реален, но е бюджет на статуквото

Проф. Григор Димитров: Бюджетът на НЗОК е реален, но е бюджет на статуквото

+
Проф. Григор Димитров: Здравната система трябва да се изгради отново

Проф. Григор Димитров: Здравната система трябва да се изгради отново

+
Григор Димитров: Касата не увеличава и не намалява заплати - тя осигурява финансиране за извършена дейност

Григор Димитров: Касата не увеличава и не намалява заплати - тя осигурява финансиране за извършена дейност

+
Григор Димитров: С внасянето на 50 млн. лв. заплатите автоматично няма как да се увеличат

Григор Димитров: С внасянето на 50 млн. лв. заплатите автоматично няма как да се увеличат

+
Григор Димитров: Методиката за заплатите в болниците ще е с палиативен успех

Григор Димитров: Методиката за заплатите в болниците ще е с палиативен успех

+
Григор Димитров: Първите три дни от болничния да бъдат нулеви

Григор Димитров: Първите три дни от болничния да бъдат нулеви

+
Проф. Григор Димитров: Осигурените от държавата ползват 60% от ресурса на касата, но вноските за тях са едва 35% от приходите в бюджета й

Проф. Григор Димитров: Осигурените от държавата ползват 60% от ресурса на касата, но вноските за тях са едва 35% от приходите в бюджета й

+
Проф. Григор Димитров: Проблем е, че държавата не внася пълния размер на здравните вноски

Проф. Григор Димитров: Проблем е, че държавата не внася пълния размер на здравните вноски

+
Григор Димитров: Няма да има никакви лимити и ограничения за лъчетерапията

Григор Димитров: Няма да има никакви лимити и ограничения за лъчетерапията

+
Григор Димитров: НЗОК трябва да има действащ управител

Григор Димитров: НЗОК трябва да има действащ управител

+
Григор Димитров: Разходите за лекарства растат с убийствени темпове

Григор Димитров: Разходите за лекарства растат с убийствени темпове

+
Григор Димитров: Без реформи ще продължим да доплащаме за здравеопазване

Григор Димитров: Без реформи ще продължим да доплащаме за здравеопазване

+
България да кандидатства за преместване на Европейската агенция по лекарствата в София, предлага БСК

България да кандидатства за преместване на Европейската агенция по лекарствата в София, предлага БСК

+
Григор Димитров: Парите за здраве не стигат и се разпределят неправилно

Григор Димитров: Парите за здраве не стигат и се разпределят неправилно

+
Григор Димитров: Българинът плаща 60% от разходите за здраве за сметка на джоба си

Григор Димитров: Българинът плаща 60% от разходите за здраве за сметка на джоба си

+
Бюджетът на здравната каса е компромис

Бюджетът на здравната каса е компромис

+
Божидар Данев: Бюджет 2016 е с парадянковска структура

Божидар Данев: Бюджет 2016 е с парадянковска структура

+
БСК не подкрепя проектобюджетите на Република България, ДОО и НЗОК за 2016 г., както и предвидения ръст на МРЗ

БСК не подкрепя проектобюджетите на Република България, ДОО и НЗОК за 2016 г., както и предвидения ръст на МРЗ

+
БСК настоява НСТС да разгледа предложението за данък „вредните храни“

БСК настоява НСТС да разгледа предложението за данък „вредните храни“

+
БСК е против въвеждането на т. нар. „данък върху вредните храни“

БСК е против въвеждането на т. нар. „данък върху вредните храни“

+
Надзорник писа двойка на НЗОК за 2014 г.

Надзорник писа двойка на НЗОК за 2014 г.

+
Защо не трябва да се одържавява здравната каса

Защо не трябва да се одържавява здравната каса

+
Разходите за здравеопазване нарастват през последните 10 години

Разходите за здравеопазване нарастват през последните 10 години

+
БСК не подкрепя предложението за намаляване на цените на клиничните пътеки

БСК не подкрепя предложението за намаляване на цените на клиничните пътеки

+
ЕК с поредни препоръки към България

ЕК с поредни препоръки към България

+
Григор Димитров: 1.5 милиард годишно за инвалидни пенсии - прекомерно скъпо удоволствие

Григор Димитров: 1.5 милиард годишно за инвалидни пенсии - прекомерно скъпо удоволствие

+
Представители на БСК се срещнаха с председателя на Комисията по здравеопазване при 43-то НС

Представители на БСК се срещнаха с председателя на Комисията по здравеопазване при 43-то НС

+
Божидар Данев: Обещаните реформи закъсняват

Божидар Данев: Обещаните реформи закъсняват

+
Божидар Данев: Липсва стратегия за здравеопазването

Божидар Данев: Липсва стратегия за здравеопазването

+
Григор Димитров (БСК): Опазването здравето на населението не е водещ управленски приоритет

Григор Димитров (БСК): Опазването здравето на населението не е водещ управленски приоритет

+
Осигуровките скачат с 2%

Осигуровките скачат с 2%

+
Григор Димитров: Докога държавата ще дава 20 лв., а фирмите - 60 лв.?

Григор Димитров: Докога държавата ще дава 20 лв., а фирмите - 60 лв.?

+
Григор Димитров: Държавата прехвърля паричните си задължения върху НЗОК

Григор Димитров: Държавата прехвърля паричните си задължения върху НЗОК

+
КНСБ и БСК: Актуализацията на бюджета на НЗОК да е приоритет

КНСБ и БСК: Актуализацията на бюджета на НЗОК да е приоритет

+
Защо здравната система е нелечимо болна?

Защо здравната система е нелечимо болна?

+
Григор Димитров, БСК: Здравната каса да се отдели от държавата

Григор Димитров, БСК: Здравната каса да се отдели от държавата

+
Григор Димитров: Здравната каса да покрива един минимален пакет, а хората да се осигуряват в допълнителни фондове

Григор Димитров: Здравната каса да покрива един минимален пакет, а хората да се осигуряват в допълнителни фондове

+
Българското здравеопазване: Все по-скъпо и все по-неефективно

Българското здравеопазване: Все по-скъпо и все по-неефективно

+
Срещу демонополизацията на НЗОК се обявиха участниците в дискусия по проблемите на здравеопазването, организирана от БСК

Срещу демонополизацията на НЗОК се обявиха участниците в дискусия по проблемите на здравеопазването, организирана от БСК

+
Разпадът на здравеопазването

Разпадът на здравеопазването

+
Позиция на Българска стопанска камара по проекта на бюджет на Националната здравна осигурителна каса за 2013 г.

Позиция на Българска стопанска камара по проекта на бюджет на Националната здравна осигурителна каса за 2013 г.

+
БСК настоява за връщане на Бюджета на НЗОК за обсъждане в НСТС

БСК настоява за връщане на Бюджета на НЗОК за обсъждане в НСТС

+
Сближиха се позициите на работодатели и синдикати в здравеопазването относно новия КТД

Сближиха се позициите на работодатели и синдикати в здравеопазването относно новия КТД

+
БСК: Ръстът на заплащането в здравеопазването трябва да отчита финансовото състояние на отделните болници

БСК: Ръстът на заплащането в здравеопазването трябва да отчита финансовото състояние на отделните болници

+
Увеличаване на санкциите за неплащане на здравни осигуровки искат 76% от участниците в анкета на БСК

Увеличаване на санкциите за неплащане на здравни осигуровки искат 76% от участниците в анкета на БСК

+
БСК: „Реинженеринг

БСК: „Реинженеринг" на здравеопазването, здравнонеосигурените-последни на опашката

+
Божидар Данев: Парите за здравеопазване се увеличиха почти два пъти за 5 години, а ефект не се усеща!

Божидар Данев: Парите за здравеопазване се увеличиха почти два пъти за 5 години, а ефект не се усеща!

+
Б. Данев: С решения на коляно не се прави здравна и пенсионна реформа

Б. Данев: С решения на коляно не се прави здравна и пенсионна реформа

+
Прочетено: 29762