Прочетено: 786

През 2016 г. половината от заетостта в ЕС е била съсредоточена в две икономически дейности – „Търговия на едро и дребно, транспорт, настаняване и хранене” (24.7%) и „Обществена администрация, отбрана, образование, здравеопазване и социални дейности” (23.7%). През последните 20 години и двете дейности отбелязваха сравнително нисък ръст. Делът на индустрията падна от 20.7% през 1996 до 15.3% през 2016 г. Същевременно делът на "Професионални, научни и технически дейности" в заетостта нарасна от 7,6% на 12,7%.

В повечето страни-членки именно сферата на услугите в областта на търговията, транспорта, настаняването и храната заема най-голям дял при заетостта. Най-голям дял от общата заетостта има в Гърция (33.3), следвана от Кипър (31.9%), Испания (30.3%) и Ирландия (28.5%). В седем държави от Евросъюза най-голям е делът на „Обществена администрация, отбрана, образование, здравеопазване и социални дейности” - Швеция (34.1%), Дания (30.8%), Белгия (30.6%) и Франция (30.1%). Индустрията е най-големият работодател в Чехия (29.0%), Полша (23.7%) и Словения (22.7%), а в Румъния това е земеделието с дял от 24.0%.

Още вижте в инфографиката на Евростат.

 ______________

Източник: Eurostat, Gross value added and income by A*10 industry breakdowns and Employment by A*10 industry breakdowns.
Данните, показани във визуализацията, са най-новите данни в онлайн базата данни на Евростат.