Прочетено: 848

„Вярно ли е, че образованието не е потребност? Вярно ли е, че образованието не е реобходим ресурс за успеха? Вярно ли е, че не образованието, а влиянието определя успеха? Вярно ли е, че образците на поведение не са хора с образование?“

С тези няколко въпроса изпълнителният председател на БСК Божидар Данев провокира участниците в конференция "Равен достъп до качествено образование" (25.09.2012 г.), организирана от Forbes България и "Заедно в час", с подкрепата на Европейската комисия и "Глобул".