Прочетено: 999

Икономика трябва постепенно да се доближават и да застъпват професионалните, които изисква реалната икономика. Полезен инструмент за това е информационната система за оценка на компетенциите, създадена от Българската стопанска камара“, заяви изпълнителният председател на БСК Божидар Данев по време на представянето на системата www.mycompetence.bg  пред заместник-министъра на труда и социалната политика Ваня Стойнева.  Данев подчерта, че системата е достъпна в интернет и е подходяща за ползване от търсещи и предлагащи работа, заети в икономиката, както и образователните институции.