Прочетено: 821

На 6 декември 2016 г., в сградата на Народното събрание се проведе четвъртото заседание на Съвета за обществени консултации към Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) с председател Камен Колев, зам.-председател на Българска стопанска камара.