Велико Търново прие гостите на втората общинска дискусия за бъдещето на местното самоуправление „ОБЩИНИ БГ 2030“, одобрена от Общото събрание на НСОРБ. Форумът бе открит от изпълнителния директор на НСОРБ г-жа Силвия Георгиева и от заместник-кмета на общината-домакин Велико Търново г-жа Снежана Данева.

На 23 и 24 април местните лидери от Северна България обсъждат различни аспекти от общинските отговорности и правомощия, търсейки отговори на въпросите „Каква искаме да бъде България след десет години“ и „Каква е ролята и мястото на общините в общественото развитие към 2030 г.“ Формулирането на решения за бъдещи действия е особено важно, защото през следващите години местните власти трябва да преодоляват редица световни и европейски предизвикателства.

Участниците в дискусиите бяха „провокирани“ и от „външния поглед“ на представители на бизнеса в лицето на г-н Радосвет Радев, председател на УС на Българска стопанска камара, на медиите и гражданите – г-жа Радостина Ангелова, управител на „Глобал метрикс“ ЕООД,  и анализаторите – г-н Петър Ганев, старши икономист в Института за пазарна икономика. Модератор на дискусията „Поглед към бъдещето“ е  г-жа Филипа Иванова, журналист от БНТ. През втория ден фокусът ще бъде насочен върху важната тема за реформата в местните финанси - реална фискална децентрализация и финансова независимост на общините.

Идеята на отворените дискусии е избраните местни лидери и ключови общински експерти от общините да обсъдят и формулират промените, които ще направят българските общини съвременно и желано място за живот и бизнес.

Целта е да се подготви общинско послание за бъдещето на местната власт в следващите 10 години, по което избраните кметове и общински съветници в новия мандат на местните власти да търсят съгласие с централната власт.