Прочетено: 632

В рамките на честванията на 100-годишнината на УНСС и под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев се проведе кръгла маса на тема: „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита“ (стратегии, стандарти, трудови практики и социален одит), организирана от катедра „Човешки ресурси и социална защита“.