Прочетено: 722

Новият генерален консул на България в Ниш г-н Димитър Цанев, посети днес БСК и разговаря с председателя на камарата Радосвет Радев и главния секретар Добри Митрев. Тримата обсъдиха възможностите за партньорство по отношение подобряването на външноикономическите отношения между двете държави и проблемите с големите инфраструктурни проекти от интерес за двете страни. 

По време на срещата бяха обсъдени иикономическите мерки, които западната ни съседка е изготвила в полза на местния бизнес и запазването на заетостта. В Сърбия е подготвена всеобхватна програма от икономически мерки за намаляване на негативния ефект от пандемията от коронавируса и в подкрепа на икономиката и за запазване на заетостта на стойност 5,1 милиарда евро.

Предложеният пакет предвижда четири групи мерки, като основните цели са запазване на икономическата стабилност и оказване на подкрепа на малките и средни предприятия в частния сектор. 

Предложените мерки са изготвени заедно с председателя на Стопанската камара Марко Чадеж. Четирите групи мерки са в сферата на данъчната политика, директна помощ за частния сектор, мерки за запазване на ликвидността и останали мерки.

През следващите дни правителството ще приеме правна рамка, която ще даде възможност за прилагане на икономическите мерки за поддържане на икономиката. Програмата ще бъде финансирана от резервите на бюджета, които са достатъчни, на пазара на местния и чуждестрания капитал.

Димитър Цанев ще замести Едвин Сугарев като генерален консул в Ниш, Сърбия.