БНТ, Референдум, 14.02.2017 г.

В дискусията участва и зам.-председателят на БСК Камен Колев