бтв, 19.04.2017 г.

България се "сгромолясва" в социалната сфера. Това показва доклад на Българската стопанска камара. Документът отчита промените, настъпили в страната ни, след приемането ни в Европейският съюз.

Докладът сравнява ситуацията в България през последните 10 години с тази в Румъния, Словакия, Унгария, Сърбия и Македония. В социалната сфера сме на последно място.

социална сфера - графики
 

Активното население у нас е намаляло с почти 40 на сто. 10 пъти се е увеличил броят на хората, напуснали България. В Румъния процесът е обратен – емиграцията там намалява. Цената на труда у нас е най-ниска, но нараства най-бързо.

социална сфера - графики
 

Разходите за здравеопазване в България нарастват, в Унгария и Словакия намаляват, а в Румъния - се запазват. Публичните разходи за образование у нас продължават да са сред най-ниските в ЕС.

социална сфера - графики
 

На този фон, малка стъпка напред – служебният кабинет одобри промени, с които се облекчава процедурата по отпускане на социални помощи.

В края на миналата година ТЕЛК-ът на седемгодишния Тодор изтекъл. Майка му подала навреме документи за нов, но системата за преосвидетелстване го издала в последния момент. При това намалила степента на увреждане на детето. Майката обжалвала.

Докато тече обжалването, семейството остава без социални помощи за детето. Те се отпускат само за срока на ТЕЛК-а. 

С промените ще се отпускат и през месеците, през които се чака новото решение стига да няма промяна във вида и степента на увреждането. 

Когато забавянето в преосвидетелстването на детето не е по вина на родителите, помощите ще се полагат за периода, в който няма валиден ТЕЛК, но за не повече от 1 година назад. Ако вината е на родителите, парите ще се отпускат от подаването на новите документи.

Друга промяна – кандидатстването за семейни помощи досега ставаше по постоянен адрес. Това принуждаваше хората, които работят или учат на друго място, да пътуват, за да подадат документи. Сега те ще се подават по настоящ адрес.

Отпада и задължението семействата да предоставят удостоверение, че децата са записани като ученици. Ще се иска само, ако са в частно училище.

Промените не са достатъчни, категорични са родителите.

Тези, които имат деца с увреждания, стягат 5-ти Национален протест на 17 май. Акцентът е върху огромната нужда от промени за хората с увреждания над 18 годишна възраст и техните семейства.