Прочетено: 537

Разполагаме с десетки анализи за предимствата и дефицитите на националната ни образователна система. Педантично се отчитат предизвикателствата във връзката между висшето образование и пазара на труда. Всичко това има смисъл, само ако целта е да изграждаме и утвърждаваме национален европейски културен модел, в който образованието и бизнесът имат решаващо участие.“

Това каза зам.-председателят на БСК Маргарита Попова в своята встъпителна реч при откриването на Европейския форум «Университети – бизнес», който се провежда на 22 и 23 февруари 2018 г., в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

В речта си г-жа Попова подчерта, че всяка държава и общество се нуждаят от свой национален образователен модел, чрез който да се споделят култури, защото споделената култура води до споделена сигурност.

Г-жа Попова обърна специално внимание на знанието като стратегически фактор за бъдещето на конкуренцията и Индустрия 4.0. “Образованието днес е икономиката утре. Изисква се ново знание, нов достъп до компетенции, нов организационен и лидерски капацитет и в образователната система и в икономиката. Трябва да сме наясно, че придобитата квалификация не важи за цял живот, а е подготовка за преход към учене през целия живот.”

В своето изказване Маргарита Попова отправи конкретни предложения за въвеждането на интердисциплинарни антикорупционни обучения, с акцент върху корпоративното управление и нуждата от специални грижи за фамилния бизнес.

______

Организатори на форума са Министерството на образованието и науката (МОН), Европейската комисия (ЕК) и Българската стопанска камара (БСК).

Форумът беше официално открит от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и ипълняващия длъжността генерален директор на ГД «Образование, спорт, младеж и култура» в Европейската комисия Йенс Ниманд Кристенсен.

Форумът „Университети – бизнес“ се провежда за десета поредна година и събира представители на различните заинтересовани страни – образователни институции, научни организации и бизнес среди. Форумът дава възможност за обмен на добри практики, сътрудничество и създаване на партньорски отношения. Освен това, събитието е източник на нови идеи и средство за иницииране на проекти и политики в областта на висшето образование. Отличен пример за това е инициативата „HEInnovate”, както и редица инициативи в рамките на Програма „Еразъм+“.