Прочетено: 277

БНТ, По света и у нас

Смяна на трудовите книжки с нови предвижда наредба, предложена от Министерския съвет. Документът е публикуван за обсъждане, което приключва на 24 октомври. От социалното министерство предлагат новите трудови книжки вместо сини да са в цвят бордо и в тях да се вписва повече информация, а при напускане работодателят задължително да изчислява натрупания до момента стаж на работника.

От социалното министерство твърдят, че смяната на трудовите книжки се налага, за да се гарантират по-добре трудовите и осигурителните права на работещите. В новия документ при напускане работодателят ще е длъжен да поставя печат, в който да отбелязва датата на започване на работа, датата на напускане, основанието, както и натрупания трудов стаж. Според авторите на наредбата това ще облекчава работещите.

Ненко Салчев, държавен експерт "Трудово право" в МТСП: Сега с въвеждането на новия образец на трудова книжка ще се вписва категорията труд, длъжност и по този начин за тях ще има по-малко документи, които съхраняват, които впоследствие са им нужни при пенсиониране.

Задължително ще се отбелязва промяната на степента на образование, както и повишаването на квалификацията, размерът на заплатата и неговата промяна, както и обезщетенията, които се изплащат. Първите нови трудови книжки ще започнат да се издават веднага след като Наредбата бъде приета от правителството и влезе в сила.

Ненко Салчев, държавен експерт "Трудово право" в МТСП: Работници и служители, които за пръв път, след като влезе в сила наредбата, ще постъпят на работа. За тях направо ще се издава Трудова книжка по новия образец от работодателя.

За работещите в момента в срок до пет години ще трябва да се издадат нови трудови книжки, като продължение на старите.

Ненко Салчев, държавен експерт "Трудово право" в МТСП: За тях не възниква друго задължение, освен да занесат старата си трудова книжка при работодателя, който просто да я приключи и работодателя следва да издаде нова Трудова книжка в новия формат за сметка на предприятието, а не за сметка на работника.

Тези, които са изгубили своите трудови книжки, ще трябва да заявят издаването на нова пред Инспекцията по труда. От Българската стопанска камара излязоха с позиция, че няма смисъл в смяната на трудовите книжки.

Мария Минчева, юрист в Българската стопанска камара: Нашето предложение е да се върви постепенно към създаването на едно електронизирано досие, трудово - осигурително на всички граждани, което по същество да измести наличието на хартиена трудова книжка.

Голяма част от трудово-осигурителната информация и в момента е достъпна в електронен вариант.

Ако имате достъп до електронните услуги на НАП, които се предоставят с ПИК, там можете да видите голяма част от информацията, която ще се съдържа и в новите трудови книжки.

В базата данни на НАП има пълна информация за трудовия договор и длъжността, на която сте назначени, дохода, който получавате и осигуровките и данъците, които се плащат. Амбицията е наредбата за новите трудови книжки да бъде приета до края на годината и да влезе в сила от 2020-а.